Services

Ta del av tjänster som är lika innovativa som lösningarna som de förbättrar

Oavsett om projektet innebär en komplett driftsättning, en liten integrering eller en fullständig anpassning, kommer du genast att lägga märka till att Interactive Intelligence utför professionella tjänster på ett annorlunda och innovativt förhållningssätt.

Vi har standardiserat våra professionella tjänste-erbjudanden baserat på tusentals projekt och mångårig erfarenhet. Vi låter dig dra nytta av vår erfarenhet genom att tillhandahålla tjänster inom tre huvudområden:

Projektautomatisering – Hela ditt projekt, inte bara delar av det. Genom att automatisera hela processen för att leverera tjänster skickas alla tillhörande projekt, notiser och arbetsuppgifter till de Interactive Intelligence-medlemmar som arbetar med ditt projekt. En proaktiv approach. Projektets aktiviteter prioriteras för att hålla dem på rätt spår, samtidigt som de konstant övervakas i en projektportal av hela teamet, inklusive dig.

Projektsamarbete – Projektets information och status spåras och hanteras i projektportalen, som ger en webbaserad översikt av varje projekt vi utför för dig. Informationen finns alltid tillgänglig för alla medlemmar av projektteamet – både din och vår personal. Teammedlemmar kan när som helst se projektets status och tillhandahålla feedback när det behövs.

Projektfeedback – Utöver att vi spårar varje steg av ditt projekt, spårar vi även hur nöjd du är under resans gång. Med vår automatiserade metod skickas en enkät till ditt projektteam när vi slutför varje projektsteg. Undersökningen innehåller frågor som utvärderar hur det specifika steget har genomförts. All feedback lagras i projektportalen, där Interactive:s medlemmar kan komma åt den, utvärdera den och svara på den.

Kontakta oss på PSO@inin.com för mer information om våra professionella tjänste-erbjudanden.

GENESYS FÖRVÄRVAR INTERACTIVE INTELLIGENCE

X