Partners

Telco/Carrier Program

Telekom-/operatörsprogram

På grund av ett överväldigande gensvar från hela världen, erbjuder Interactive Intelligence ett program som är skräddarsytt för telekom-/operatörspartners. Detta program gör det möjligt för telekom-/operatörspartners att kombinera PureCloud-applikationstjänster med befintliga röst- och dataeerbjudanden, vilket ger mervärde för företagskunder. Telekom-/operatörsprogrammet läggs till på toppen av vårt standardmässiga kanalprogram för för fullservice-kanalpartners och ger tekniska möjligheter att inkludera utbildning och support för integrerings- och applikationsutvecklingsmöjligheter genom att dra nytta av PureClouds omfattande offentliga at-rest-API. Ytterligare fördelar inkluderar co-branding och direkta faktureringsalternativ.

GENESYS FÖRVÄRVAR INTERACTIVE INTELLIGENCE

X