Contact Center Consulting

En perfekt samarbetspartner för dig som vill förbättra ditt kontaktcenters resultat

Du vill försäkra dig om att ditt kontaktcenter levererar en utmärkt kundupplevelse. Detta innebär att du behöver väl beprövade processer och rutiner i kontaktcentret som kompletterar och stödjer din tekniska lösning. Interactive Intelligence:s rådgivningsteam för kontaktcenter kan hjälpa dig. Alla medlemmar i vårt team har en bred och djup kunskap om branschen och delar med sig av sina praktiska erfarenheter vid varje kundinteraktion.


Skapa ett kontaktcenter i världsklass

Vårt rådgivningsteam ger dig en kritisk och konstruktiv överblick av hur ditt kontaktcenter fungerar – vad som fungerar bra och vad som kan förbättras. Vi blir din affärspartner när det gäller utformningen och genomförandet av den strategiska och taktiska process som kommer att ge dig ett kontaktcenter i världsklass.


Lär dig mer om CCC

Vill du veta mer? Skicka ett e-postmeddelande om du vill meta mer om våra tjänster och anpassade rådgivningslösningar.


Mervärde från erfarenhet

Alla rådgivare i vårt CCC-team har över 15 års erfarenhet av handledning och rådgivning inom kontaktcenter. Det är tack vare denna långa erfarenhet som vårt team kan ge dig:

  • Gedigna kunskaper om principer och metoder för kontaktcenter, samt deras praktiska tillämpningar.
  • Omfattande branscherfarenhet inom finansiella tjänster, hälso- och sjukvård, detaljhandel, outsourcing, försäkring, m.m.
  • Ämnesexpertis inom specifika områden: strategi, arbetskraftshantering, kontaktcenterverksamhet, design av process-och arbetsflöde, utbildning och kvalitetsövervakning.

GENESYS FÖRVÄRVAR INTERACTIVE INTELLIGENCE

X