Services

Usługi wsparcia

Jeśli klienci nie mogą się skontaktować z Tobą szybko i łatwo, pójdą gdzie indziej. Dzięki dostosowanym rozwiązaniom usług wsparcia zespół IT otrzymuje całodobowe wsparcie techniczne we wszystkich strefach czasowych, a także bezpośrednie i szybkie połączenie z przeszkolonymi technikami firmy Interactive Intelligence.

Usługi wsparcia zapewniają dodatkowo aktualizacje oprogramowania Interactive Intelligence, aktualizacje i poprawki za pośrednictwem naszego bezpiecznego portalu Support Services, dostęp do wiedzy w zakresie rozwiązywania problemów, wskazówki i porady, rozwiązania dostawców zewnętrznych itp.

Wartość usług wsparcia

  • Wszechstronna zautomatyzowana baza wiedzy
  • Proaktywna komunikacja dla zapobiegania problemom
  • Zespół specjalistów ustala przyczyny zdarzenia i opracowuje szybkie rozwiązanie

Portal usług wsparcia
Wymagane logowanie

GENESYS PRZEJMUJE INTERACTIVE INTELLIGENCE

X