Services

Usługi zarządzane

Wyobraź sobie swój własny zespół ekspertów Interactive Intelligence® monitorujący system przez całą dobę i ostrzegający o potencjalnych problemach, jeszcze zanim one wystąpią. Nasi specjaliści wspomogą pracę Twojego zespołu IT, aby zagwarantować sprawne działanie systemów komunikacji i ciągłość działalności.

Wartość dostawcy usług zarządzanych

  • Zarządzanie systemem pod kątem maksymalizacji czasu pracy
  • Proaktywna konserwacja systemu dająca stabilne i niezawodne rozwiązanie
  • Terminowa administracja i dogłębna znajomość systemu
  • Spójne podejście z wykorzystaniem najlepszych praktyk

GENESYS PRZEJMUJE INTERACTIVE INTELLIGENCE

X