Partners

Systems Integrator Program

Program integratora systemów

Program integratora systemów to główny element poszerzenia portfela usług firmy Interactive Intelligence. Integratorzy systemów dostarczają klientom firmy Interactive Intelligence usługi obejmujące planowanie strategiczne, tworzenie oprogramowania, usługi integracji i dostosowanie do indywidualnych potrzeb klientów. Usługi te mogą dotyczyć jednego lub większej liczby produktów Interactive Intelligence.

Integratorzy systemów posiadają certyfikaty techniczne przyznawane po ukończeniu szkoleń wymaganych dla świadczonych przez nich produktów i usług. Ściśle współpracują z zespołami działów sprzedaży i wsparcia technicznego firmy Interactive w celu zapewnienia dostosowanych rozwiązań, terminowych dostaw i specjalistycznej wiedzy o produktach. Sukces integracji zapewni udział w programie obejmującym ciągłe szkolenia i wsparcie techniczne w zakresie całego środowiska programowego Interactive Intelligence.

 

GENESYS PRZEJMUJE INTERACTIVE INTELLIGENCE

X