Partners

Channel Program

Program kanału

Nasz program partnerski zachęca do dostosowania naszych produktów i udostępniania programów do własnych strategii biznesowych. Dowiedz się więcej o poziomach naszego programu partnerskiego i o warunkach zostania partnerem firmy Interactive Intelligence.

Innowacje. Doświadczenie. Wartość.

Partnerzy firmy Interactive Intelligence na całym świecie zobowiązują się oferować wszędzie najbardziej innowacyjne, a jednocześnie praktyczne rozwiązania do automatyzacji centrum kontaktowego, telefonii IP przedsiębiorstwa, przesyłania wiadomości w firmie, automatyzacji samoobsługi i telefonii VoIP opartej o SIP. Z kolei celem dla każdego partnera, z którymi współpracujemy, jest pomóc w rozwoju i ugruntowaniu Twojej działalności.

Podczas przeglądu programu partnerskiego dla kanałów zachęcamy do oceny przeszło dziesięcioletniej historii naszej firmy w zakresie „przemyślanych innowacji” oraz naszego strategicznego kierunku na przyszłość. Nasz program partnerski zachęca do dostosowania naszych produktów i udostępniania programów do własnych strategii biznesowych.

Poziomy programu partnerskiego

Wyznaczone szczeble partnerów w ramach programu partnerskiego dla kanałów firmy Interactive Intelligence są zorganizowane tak, aby nagradzać za inwestycje w sprzedaż, infrastrukturę usług i wsparcie techniczne. Te wyznaczone szczeble są również tak skonstruowane, aby zapewnić większe nagrody finansowe w przypadku przejścia partnera na wyższy poziom zobowiązań w celu wspierania praktyki biznesowej Interactive Intelligence.

Ten 4-poziomowy program jest przeznaczony dla przedstawicieli sprzedaży, dystrybutorów (Value Added Reseller, VAR) i partnerów programu Telcos/Carriers, którzy sprzedają i dostarczają rozwiązania dla zunifikowanej komunikacji i współpracy (Unified Communications and Collaboration, UC&C) i/lub dla zarządzania kontaktami z klientami (Contact Center).

Te szczeble to: Referral, Silver, Gold i Platinum, a każdy z nich oferuje odmienne warunki kwalifikacji i korzyści z programu, w tym rabaty (oprogramowanie lokalne), udział w przychodach (usługi w chmurze), wsparcie marketingu, wsparcie sprzedaży oraz możliwości szkoleń i certyfikacji.

Poziomy programu:

  • Agent/Referral – możliwości zakwalifikowania dzięki zdolności wypracowania prowizji od sprzedaży.
  • Silver – sprzedaż za pośrednictwem partnerów w ramach modelu odsprzedaży. Starania na rzecz wspólnej sprzedaży przez partnera i firmę Interactive, ze zdolnością do odsprzedaży przez partnera rozwiązań i wypracowania prowizji (rozwiązania lokalne) lub udziału w przychodach (usługi w chmurze), ale gdy partner nie wykonuje sam usług. Usługi są wyceniane i świadczone przez firmę Interactive lub jednego z jej certyfikowanych partnerów.
  • Gold – model świadczenia pełnego zakresu usług. Partner jest uprawniony do sprzedaży, obsługi i wsparcia technicznego i jest w pełni akredytowany.
  • Platinum – pełen zakres usług, cały portfel produktów. Partner jest uprawniony do sprzedaży, obsługi i wsparcia technicznego, jest w pełni akredytowany i spełnia minimalne kryteria co do wymaganych wyników (kwota, nowe cele biznesowe, itp.)

GENESYS PRZEJMUJE INTERACTIVE INTELLIGENCE

X